Припомняме, че още през март митрополит Николай изненадващо се отказа да участва в избора. Тази сутрин и най-възрастният сред митрополитите – Йосиф, също съобщи, че ще поиска да бъде изключен от списъка с възможните кандидати, за да не се наложи скоро отново да се провеждат избори за патриарх. Дали искането на двамата митрополити ще бъде прието от Синода, не е ясно.

Изборът им се осъществява с широк консенсус или квалифицирано мнозинство от общия брой на митрополитите, които са 14. Все още нито един кандидат не е събрал 2/3 от гласовете.

След като бъдат определени имената на тези трима, измежду които следващата седмица ще бъде избран новият български патриарх, Светият синод ще направи официално изявление.