За какво се готвим? МО вади 1,2 млрд. лева за оръжия

Военното министерство планира рекордни инвестиции в техника през 2023 г. В проектобюджет 2023 г. като капиталови разходи на военното министерство е заложена сумата от 1,2 млрд. лв., като само малка част от тях ще отидат за основен ремонт на сгради. Това е една от причините и за резкия ръст на капиталовите разходи през годината.

Това показват подробните разчети за планираните по бюджетите на основни министерства капиталови разходи, предоставени от финансовото министерство на депутата от ГЕРБ Теменужка Петкова. Очаква се предвидените капиталови разходи да са една от горещите теми при обсъждането на проектобюджет 2023.

Най-голямото единично плащане за техника, предвидено като разход за МО в централния бюджет, е за придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи. По това перо е заложен касов разход в размер на 457 млн. лв. От МФ уточняват, че проектът е в напреднала фаза, като се очаква подписване на международен договор със САЩ. След изготвяне на проектодоговора и получаването на оферти ще трябва да се получи одобрение и от Народното събрание.

Други 110, 4 млн. лв. са заложени като първо плащане за закупуване на 3D радари. Тук общият разход се очаква да възлезе на 394 млн. лв., но плащанията няма да се правят накуп. И тук се очаква предоставяне на оферти до края на месец юни, като ще е необходима и санкция от НС. За съпътстващи разходи по проекта за придобиване на нов боен самолет ще са необходими 36,7 млн. лв. Общо по централния бюджет за придобиване, поддръжка и ремонт на въоръжение, както и за изграждане на инфраструктура, са заложени общо 776,5 млн. лв.

Извън тази сума 421 млн. лв. са заложени за капиталови разходи и по бюджета на самото военно министерство. Най-големият разход тук е за плащане на 200 млн. лв. по договор за придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб. Цялата сметна стойност на този проект възлиза на 984 млн. лв. 121 млн. лв. са предвидени за плащания по договори от 2022 г., за нови капиталови разходи са заложени 100 млн. лв.

С така заложените разходи функция отбрана е една от малкото, която има увеличение като дял от БВП в проектобюджет 2023, макар и с малко.

Парите за отбрана се увеличават от 4,3% на 4,4% от БВП, като и самият БВП нараства номинално. На този фон делът на финансиране на функции като образование пада от 4,4% на 4,1%, за здравеопазване – от 5,6 на 4,9% – като тук обяснението е намалелите разходи за ковид, разходите за функция социално осигуряване, подпомагане и грижи падат от 14,8 на 14,1% от БВП.