златодобив
златодобив

Забраниха добива на злато в Трън

По течението на река Ерма в Трънско няма да се добива злато и сребро. Това ограничение издаде Регионалният инспекторат по околната среда и водите в Перник.

Причината е, че находището може да замърси водоизточника. Желание да добива ценни метали имаше фирмата „Евромакс Сървисиз“ ЕООД. Нейни експерти даже извършиха редица проучвания в периода 2004-2011 г. През това време те установиха, че на територията на общината има най-малко 7 зони, в които има златни и сребърни залежи. Те били в Трън и селата Забел, Ломница, Туруковци, Велиново, Главановци, Ерул и Милкьовци.

Оказало се, че благородният метал е на доста плитко. В Малкия хълм е изваден материал от едва 12,8 метра в скалите. Според проучванията в района има 975 грама сребро на тон. Открита е и златна жилка, като сондажите на 20,1 метра дълбочина са извадили 1,25 грама злато на тон. Местните хора обаче не желаят добива, защото са на мнение, че това ще замърси околната среда.