Зам.-министърът Петър Димитров оглавява МОСВ

Петър Димитров е номиниран за министър на околната среда водите в проекта за служебен кабинет с кандидат за премиер Димитър Главчев.

В момента Петър Димитров е заместник-министър на околната среда и водите. „Има 20-годишен опит като специалист в областта на екологията и 20 години работи в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР)“, каза Димитър Главчев при представянето му като част от проектосъстава на служебния кабинет в президентството.

Инж. Димитров е роден през 1973 г. Магистър е по хидромелиоративно строителство, със специализации в България, Япония, Германия и Италия, докторант е в Университета по архитектура, строителство и геодезия – Хидротехнически факултет, се посочва на сайта на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). В продължение на 20 години работи в най-голямата по териториален обхват Басейнова дирекция в България – Дунавски район. Заемал е различни експертни и ръководни длъжности, като над пет години е бил директор на БДДР.

В периода май-декември 2021 година и от август 2022 до началото на юни 2023 година е заместник-министър в МОСВ в рамките на служебен кабинет.

Участвал е в разработването на стратегически и нормативни документи в областта на управлението на водите на национално и европейско ниво. Представял е страната в експертни групи към Международната комисия за опазване на река Дунав. Ръководил е и е участвал в редица национални и международни проекти, свързани с опазването и устойчивото управление на водите.

В периода 2003 – 2020 г. участва в разработването, актуализацията и прилагането на плановете за управление на водите и за управление на риска от наводнения на Дунавски район и на Международен басейн на река Дунав.