„Заплахи за националната сигурност“: Борисов и Пеевски с радикални мерки срещу мигрантския поток

В деловодството на парламенти са внесени спешно два законопроекта, с които се увеличава капацитетът на „Гранична полиция“

Председателите на ГЕРБ и ДПС – Бойко Борисов и Делян Пеевски, са предложили радикални мерки за „справяне с кризата на сигурността, свързана с мигрантите“.

В деловодството на парламенти са внесени спешно два законопроекта, с които се увеличава капацитетът на „Гранична полиция“ – с 1264 щатни бройки за охраната на бежанските центрове и засилване на охраната на границата. Тези щатни бройки са необходими за обезпечаване на нормалното функциониране на всички структурни звена.

Промените в Закона за МВР и Закона за администрацията предвиждат обезпечаване и мобилизиране на полицейските сили, така че да се гарантира сигурност и спокойствие в обществото и спазване на обществения ред в страната, посочват от пресцентровете на двете политически формациии.

„Възникналото напрежение в последната седмица, както и зачестилите сблъсъци между български граждани и чужденци налагат решителни мерки от Народното събрание като върховен законодателен орган.  Тези мерки за сигурност ще осигурят включването на възможно най-много хора и ще направят всичко възможно да се гарантира сигурността на гражданите, тяхното здраве и собственост, което е неотменим ангажимент на правовата държава”, казват още партиите.

„Независимо от политическата нестабилност, свързана с преходния период на ротацията, нашата воля е държавата да изпълни основната си мисия – защитата на своите граждани.

Това са най-решителните, но и най-справедливите мерки, вземани по отношение на сигурността на хората във връзка с мигрантските потоци. И тъй като темата за бежанците е една от най-чувствителните теми, свързани със сигурността и спокойствието на хората, увеличаването на щатната численост дава възможност за ефективно изпълнение на функциите на МВР“, се посочва още в разпространеното съобщение.

„Произтичащите заплахи за националната сигурност, вследствие на безпрецедентния мигрантски поток, налагат предприемане на стратегически мерки за повишаване възможностите на ГДГП за осъществяване на надежден граничен контрол на вътрешните и външни държавни граници, явяващи се такива и за ЕС и минимизиране рисковете за националната сигурност. Приемането в спешен порядък от Народното събрание на законовите промени и незабавното им изпълнение от органите на изпълнителната власт ще бъде тест за победата на България над несигурността, опасностите и тревожността на хората. Тази сигурност стои по-високо от всеки личен или партиен интерес“, посочват от ГЕРБ и ДПС.