Започва прехвърлянето на трудовите книжки към електронен регистър

Правителството предлага промени в наредбите за трудовата книжка, трудовия стаж, реда и данните, необходими за извършване на вписване в регистъра на заетостта. Това се налага заради предвиденото отпадане на хартиените трудови книжки догодина. 

Проектът е публикуван в Портала за обществени консултации.

През септември парламентът окончателно гласува промени в Кодекса на труда, с които се регламентира замяната на трудова книжка с единен електронен трудов подпис. До 1 юни 2025 г. би трябвало трудовите книжки да станат само електронни.

Вчера от служебното правителство са предложили промени в наредбите, които отразяват приетите от Народното събрание промени. Предвижда се премахването на хартиената трудова книжка и вписването на данните относно трудовите и служебните правоотношения в регистър на заетостта.

След 1 юни 2025 г. работодателите следва да вписват данните относно трудовите правоотношения в регистъра на заетостта, който ще се изгради и поддържа от Националната агенция за приходите (НАП). НАП ще представя данните от регистъра на заетостта на Националния статистически институт (НСИ) всеки месец.

С Наредбата се регламентират обемът на информацията и сроковете, в които работодателите и органите по назначаване трябва да подават данни за вписване в регистъра по заетостта. Вписаните в регистъра ще имат право на достъп до него.

Работодателите ще са длъжни да подават електронен трудов запис с данни за началото на изпълнението на трудовия договор преди постъпване на работа на работника в рамките на три дни от сключването му.