Снимка: НКЖИ

Започва строителството на два нови пътни надлеза в жп участъка Маноле – Белозем (снимки)

Заместник-ръководителят на проект „Рехабилитация на железопътна линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ инж. Емил Манчев даде старт на строителните дейности на два нови пътни надлеза в междугарието Маноле – Белозем по жп линията Пловдив – Бургас. Съоръженията са част от проекта за премахване на железопътните прелези и замяната им с пресичания на две нива.

Целта e да се гарантира максимална безопасност при пресичанията на пътна и железопътна инфраструктури и да се минимизира рискът от възникване на инциденти на тези места. Това ще доведе до възможността за по-голяма скорост на движение на влаковете и безопасно и комфортно пътуване за пътниците по жп линията от Пловдив до Бургас.

Снимка: НКЖИ

Успешната реализация на проекта ще допринесе за изпълнение на поетите ангажименти на България за развитие на железопътната инфраструктура, достигане на европейските стандарти в съответствие с политиката на ЕС и стабилното развитие на Транс-европейските транспортни мрежи.

Снимка: НКЖИ

„Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км 23+800 и км 26+306 в междугарието Маноле – Белозем“ е част от мащабния проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ и се осъществява със съфинансиране от Кохезионен фонд, чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. и Програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 г. Изпълнител на договора е ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ НАДЛЕЗИ“, а неговата стойност е 5 196 405,89 лв. без ДДС.