Започват преговори за отмяна на индексацията на цените на телекомите

Асоциацията на телекомите обяви желание да започне преговори с Комисията за защита на потребителите (КЗП) относно клаузите за индексация в договорите с потребителите на телеком услуги.

Алиансът на технологичната индустрия (АТИ), която представлява телекомите A1, Yettel, Vivacom, Bulsatcom и други технологични компании, е изпратил писмо до комисията с покана за дискусия относно спорните клаузи. Законът за защита на потребителите упълномощава КЗП да води преговори с представители на сдружения на търговците в определени отрасли или сектори на дейност.

Любопитно е, че в този случай инициативата идва не от комисията, а от самите телекоми. Това може да се тълкува като готовност от тяхна страна да отменят обявеното повишение на цените с процента на инфлацията, макар че в писмото това не е директно заявено.

Въпреки че в поканата си членовете на АТИ посочват изрично, че индексацията на цените на техните услуги отговаря на предвиденото в договорите с потребителите, на закона и на европейската практика, поканата за дискусия може да се разтълкува и като знак, че те са склонни да се съобразят с негативния отзвук, който новината за повишението донесе, както и с множеството критики срещу съществуване на такива клаузи изобщо.

Припомняме, че не само потребители, но и омбудсманът и някои представители на властта призоваха решението за новото повишение да бъде преосмислено.

Знак за евентуален обрат в позицията на телекомите дава и фактът, че при предишни индексации, когато те отново се позоваха на инфлацията, такава процедура през КЗП не бе задействана.

АТИ все пак подчертава, че условията в договорите са прозрачни и предварително известни, тъй като са част от индивидуалните договори и общите условия, които всеки потребител получава, а общите условия са и публично-достъпни на интернет-страниците на операторите.

„Обективни са, тъй като се базират на официалните индекси на Националния статистически институт, измерващи инфлацията, които от своя страна отразяват обективните икономически процеси и ръста на потребителските цени. Данните за индекса на потребителските цени се публикуват в средата на януари, което е и причина операторите да извършват индексацията в периода на февруари-март“, твърдят от асоциацията.

Новите цени на операторите все още не са влезли в сила, те не са обявили и точния им размер.

„АТИ защитава и позицията, че клаузите са балансирани и не позволяват своеволно и безконтролно увеличаване на цените, каквото се наблюдава по отношение на множеството стоки и услуги, формиращи потребителската кошница. Напротив – клаузите ясно определят кога и с колко операторите могат да променят цените си“, твърди още асоциацията.

„Най-важният аргумент на АТИ е свързан и с практиката на ЕС. Подобни клаузи присъстват в договорите на оператори от редица страни в ЕС. Тяхната легитимност е потвърдена от Съда на Европейския съюз с решението по дело С-326/14“, пише още в писмото.

От организацията на телекомите уточняват, че клаузите са законосъобразни са и не са изменяни през последните десет години. Те припомнят, че са проверявани  неколкократно от Комисия за защита на потребителите (КЗП), която не е констатирала противоречие със закона, не ги е намерила за неравноправни и не ги е забранявала. Не са налице обективни основания и никакви други промени в обстоятелствата, които да обосноват промяна в позицията на КЗП.

“Обръщаме внимание, че при първата обявена от операторите индексация през 2021 г., КЗП анализира законосъобразността й като постанови единствено, че операторите нямат право да приложат непосредствено индексите за две години, и потвърди законосъобразността на индексацията в останалата й част. Нещо повече, в рамките на последвалия съдебен контрол, съдът също не достигна до изводи за неравноправност на клаузите за индексация”, пише в писмото.

Очаква се пред КЗП операторите да изложат детайлно мотивите си за индексацията, вкл. защо изчисляват инфлацията различно. Трябва да бъде  сериозно засегната и темата със законосъобразността на клаузите, на които операторите се позовават, променяйки еднолично дължимите суми, без потребителят да е дал съгласие.

Не е изключено и друго – ако операторите не отстъпят за поскъпването, да получат солени глоби.

Обмудсманът, председателят на КЗП и министърът на икономиката Богдан Богданов вече направиха изказвания с отрицателен знак по повод планираното увеличение, макар и без да обявят конкретни мерки срещу това.

„Ако няма аргументи защо българските граждани трябва да плащат повече, ще използваме всички механизми на държавата, за да предотвратим нерегламентирано увеличение на таксите“, заяви министър Богданов.

Заради подготовката на доклада за влизането на България в еврозоната от 1 януари 2025 година правителството полага изключителни усилия за овладяване на инфлацията. Tя е един от ключовите критерии дали ще получим „да“. Повишаване на таксите на милионите клиенти на телекомите без съмнение ще покачи още инфлацията, затова е логично държавните регулатори да приложат всички допустими мерки това да не се случи.