застраховка автокаско
застраховка автокаско

Застраховка автокаско: Отговорите на въпросите, с които трябва да се запознаете

Да прехвърлиш рисковете на някой друг, инвестирайки в застраховка за автомобила, гарантира ежедневно спокойствие на пътя

За повечето собственици на превозни средства, въпросът дали да сключат застраховка автокаско не се поставя под съмнение. Тя със сигурност може да гарантира ежедневно спокойствие на пътя, тъй като по този начин се спестяват и средства.

Застрахователя, на когото прехвърляте риска си за автомобила, носи финансовата отговорност при възникнали щети. В противен случай всяка такава ситуация, и дори най-малката драскотина, трябва да се поеме изцяло от личния Ви бюджет. 

Да има на кого да разчитаме при произшествие, кражба, огнен инциденти или други нежелани събития, това е нещо наистина много ценно днес.

Покритието на Каско

Ако подавате онлайн заявката си за застраховка, бързо ще бъдете въведени в условията на полицата. Възможна е и консултацията от дистанция, а с натоварения си делник, безспорно ще бъдете удовлетворени от подобен тип услуга.

И все пак, ако се нуждаете от предварителна насока, накратко Каско покрива пожар, щети от природни бедствия, пътни инциденти, злоумишлени действия на трети лица, като детайлите около посочените рискове, може да разясни подробно всеки застрахователен експерт.

Съществено е да имате предвид, че застраховката е валидна предимно за територията на страната. Ако предпочитате да сте подсигурени и зад граница, проучете какви са политиките на съответната компания.

Съществува вариант за договаряне на покриване на изключени рискове или допълнителни специфични услуги.

От този принцип се ръководи и разграничението на видовете застраховка автокаско. Частичният или пълният начин на покритие е по избор, който се съобразява с индивидуалните предпочитания на потребителите.

Етапите при сключване се състоят в следното:

Като за начало, се определя застрахователната стойност на автомобила, след което се изчислява и премията, цената на полицата.

При издаването й са необходими свидетелство за регистрация на колата, фактура за закупуване при ново МПС, талон за годишен технически преглед.

С издадения документ за застраховка предстои оглед с цел установяване на техническото състояние на возилото, включително и наличието на някакви повреди.

По всяка вероятност застрахователят ще постави изискване автомобилът да е снабден с аларма, имобилайзър или GPS.

Стандартно, каското е с валидност от 1 година. В рамките на посочения период всяка възникнала щета подлежи на покриване от застрахователя, стига да не са нарушени някои условия по договора, за които ще бъдете информирани предварително.    

В случай на катастрофа, освен КАТ, редно е да уведомите и застрахователя си. По същия начин се процедира при кражба или при пожар, като съответните органи са МВР и противопожарната служба.